"GMALL" sp z o.o.
z siedzibą w Poznaniu [61-333] przy ul. Andrychowska 30a wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:
KRS 0000464151,
NIP 7831699880,
REGON 302442922
info@gmall.pl
TEL: (61) 646 75 50
FAX: (61) 646 75 51